Spółka stanowiąca podwaliny istniejącego przedsiębiorstwa powstała w 2001 roku w Bielsku – Białej jako dostawca elementów metalowych – głównie części zamiennych do samochodów historycznych – na rynek skandynawski. Przeważającym zakresem działalności spółki w owym czasie była produkcja elementów metalowych wykrawanych i tłoczonych. W wyniku zmieniającego się rynku oraz nowych wymagań klientów nastąpiło poszerzenie zakresu procesów produkcyjnych i powstał wydział spawalni.

W roku 2008 firma pozyskała nowego udziałowca, szwedzką spółkę Delex Holding AB, lidera rynku w obszarze produkcji elementów giętych z drutu i rur. Wraz z nowym właścicielem pozyskany został know – how, co pozwoliło ukierunkowywać naszą działalność na nowe procesy – produkcję elementów giętych na rynku polskim. Dzięki temu poszerzeniu uległ wachlarz klientów rozbudowując się o sektor motoryzacyjny, meblowy oraz ochrony osobistej.

W roku 2015 zarząd spółki podjął decyzję o wybudowaniu własnego niezależnego zakładu produkcyjnego. I tak od 2016 roku działalność firmy została przeniesiona do obiektu biurowo-magazynowo- produkcyjnego o łącznej powierzchni 4000 m2.

Przyjęta strategia maksymalnego możliwego tempa rozwoju poparta doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami pracowników sprawia, iż obecnie jesteśmy w gronie firm o stabilnej i konkurencyjnej pozycji na rynku.

Konsekwentnie realizując politykę najwyższej jakości i dbałości o klienta oraz jego wymagania inwestujemy zarówno w park maszynowy, jak i infrastrukturę materialną i niematerialną – wiedzę, rozwój, umiejętności, technologie. Planując stabilny rozwój i budując pozytywny i kompetentny wizerunek Delex Polska Sp. z o.o. realizujemy kolejne inwestycje (laser Yawei 4 kw w roku 2020) oraz przedsięwzięcia biznesowe poszerzając ofertę zarówno usług, jak i procesów i technologii do realizacji zamówień klientów.