Polityka jakości

Delex Polska produkuje na potrzeby rynku branży motoryzacyjnej, meblarskiej i maszynowej wytwarzając artykuły z drutów, prętów, rur i blach w technologicznych procesach gięcia, wykrawania, tłoczenia, spawania i zgrzewania zgodnie z wymaganiami klientów. Delex Polska stosuje zarządzanie jakością.

Misją Spółki jest uzyskanie zadowolenia Klientów i Właścicieli, poprzez ciągle doskonalenie procesów oraz bieżącą współpracę z Klientem w rozwiązywaniu ich problemów związanych z produkcją artykułów w technologii gięcia i tłoczenia.
Realizując strategię ukierunkowaną na osiąganie w relacjach handlowych z Klientami obustronnie korzystnych wyników ekonomicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu im najwyższych standardów jakościowych dostarczanych wyrobów, wyraża „Zasady Polityki Jakościowej” zgodnie z normą ISO 9001:2015 / EN ISO 9001:2015, obejmujące następujące główne cele:

Czytaj więcej…


Laboratorium

Delex Polska Sp. z o.o. dysponuje własnym laboratorium pomiarowym na terenie fabryki. Daje to możliwość wykonywania pomiarów wzorów produkcyjnych, sampli, kontroli międzyoperacyjnej, inspekcyjnej i finalnej w każdym momencie według wymagań klienta bez konieczności zlecania tych usług na zewnątrz oszczędzając czas oraz optymalizując koszty.

Oprócz standardowego wyposażenia laboratorium dysponuje również współrzędnościowym ramieniem pomiarowym KREON BACES M100 pozwalającym na pomiary punktów, powierzchni i krzywych w przestrzeni z dokładnością do 44 μm w zakresie 2,6 m względem 6 osi. Urządzenie to jest idealne do digitalizacji, inżynierii odwrotnej, kontroli jakości i innych aplikacji metrologicznych. Pracuje w sposób zintegrowany z programami CAD/CAM oraz metrologicznymi Rhinoceros, Delcam Powerinspect i Powershape, AlphaCAM, Capps-nt.

Laboratorium dysponując wymienionym wcześniej wyposażeniem pomiarowym oraz przeszkolonym w obsłudze ramienia pracownikiem ma możliwość świadczenia usług dla klientów w zakresie m.in. kontroli pomiarowej oraz inżynierii odwrotnej.