Delex Polska produkuje na potrzeby rynku branży motoryzacyjnej, meblarskiej i maszynowej wytwarzając artykuły z drutów, prętów, rur i blach w technologicznych procesach gięcia, wykrawania, tłoczenia, spawania i zgrzewania zgodnie z wymaganiami klientów. Delex Polska stosuje zarządzanie jakością.

Misją Spółki jest uzyskanie zadowolenia Klientów i Właścicieli, poprzez ciągle doskonalenie procesów oraz bieżącą współpracę z Klientem w rozwiązywaniu ich problemów związanych z produkcją artykułów w technologii gięcia i tłoczenia.
Realizując strategię ukierunkowaną na osiąganie w relacjach handlowych z Klientami obustronnie korzystnych wyników ekonomicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu im najwyższych standardów jakościowych dostarczanych wyrobów, wyraża „Zasady Polityki Jakościowej” zgodnie z normą ISO 9001:2015 / EN ISO 9001:2015, obejmujące następujące główne cele:

  1. Gwarantowanie Klientom produktów na najwyższym poziomie jakościowym, konkurencyjnych cenowo, oraz spełniających wszelkie wymogi klienta.
  2. Nadzorowanie/Kontrola i rozwijanie procesów produkcji i projektowania wyrobów poprzez doskonalenie ich jakości i efektywności.
  3. Utrzymywanie wysokiego stanu technicznego urządzeń i maszyn wykorzystywanych w procesie produkcji, gwarantując wysoką jakość i terminowość dostaw.
  4. Dążenie do rozwijania działalności i poszerzenia oferty produktów wykorzystując najnowocześniejsze technologie.
  5. Zwiększenie udziału w rynku produkcji wyrobów metalowych.
  6. Oferowanie swoim Klientom szerokiego zakresu usług doradczych i technicznych.
  7. Monitorowanie w sposób ciągły poziomu satysfakcji Klienta z jakości dostaw wyrobów i ciągle podnoszenie jego poziomu zadowolenia.
  8. Powodowanie, aby zachowania całej załogi oraz naszych dostawców były zgodne z zasadą „ciągłej poprawy” poziomu jakościowego produkcji i świadczonych usług, poprzez wdrażanie postępu naukowo – technicznego.
  9. Dążenie do zminimalizowania generowanych odpadów i zużycia mediów w trosce o środowisko oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
  10. Zapewnienie spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i innych.